Algemene voorwaarden

1. Informatie over ons

Deze website wordt beheerd door Luna Cookware Gmbh uit Düsseldorf/Duitsland. Luna Cookware Gmbh is in Duitsland onder het ondernemingnummer 103/5744/3277 (HRB 92682) geregistreerd en heeft als statutaire zetel Rochusstr. 47, 40479 Düsseldorf, Duitsland

U kunt contact met ons opnemen via het e-mailadres info@lunacookware.com of via ons contactformulier.

2. Uw persoonlijke gegevens

Wij zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken in overeenstemming met onze privacyverklaring, die u hier kunt consulteren.

3. Bestellen

U moet minstens 18 jaar of ouder zijn.

  1. De bestelprocedure bestaat uit 5 eenvoudige stappen:  U kiest de producten die u wenst en plaatst ze in uw mandje. Als u geïnteresseerd bent in een artikel van onze website, volg dan volgende stappen om een bestelling te plaatsen. Nadat u op de “In winkelwagen” knop klikt en alle gegevens van uw bestelling controleert (bijv. kleur, aantal, maat, prijs, etc.…), kunt u uw bestelling bevestigen met een simpele klik.
  2. U vult het klantenformulier in: als het uw eerste bestelling is moet u de volgende gegevens invullen: titel, voornaam, achternaam, bezorgadres, e-mailadres en uw telefoonnummer.
  3. U kiest de betaalmethode.
  4. U accepteert de algemene voorwaarden door het vakje aan te kruisen op de overzichtspagina van uw bestelling.

3.1 Wanneer de bestelling is geplaatst ontvangt u een bevestiging per email.

Het contract heeft uitsluitend betrekking op die specifieke goederen die in de bevestigingsmail van de aanvaarding van uw bestelling worden vermeld. Gelieve de gegevens in deze mail te controleren. Als de gegevens in de bevestigingsmail niet correct zijn, of als u niet tevreden bent met de details in de e-mail, neem dan contact op met ons via e-mail op info@lunacookware.com.

3.2 De collectie op onze website is up-to-date en laat zien wat wij op dit moment in voorraad hebben. Een product in uw “winkelwagen” plaatsen garandeert niet dat het desbetreffende product ook voor u is. Totdat u het complete bestelproces heeft afgerond kan een andere klant het product nog steeds bestellen, zelfs als het in uw “winkelwagen” zit.

3.3 De contractuele taal is Nederlands.

3.4 We behouden ons het recht een geplaatste bestelling op www.lunacookware.com te annuleren of niet te accepteren.

3.5 Zodra wij uw bestelling accepteren, hebben we een wettelijke verplichting om de goederen – in overeenstemming zijn met deze voorwaarden – te leveren.

4. Prijzen en verzendkosten

4.1 De informatie op deze website met betrekking tot de prijzen is onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving. De prijzen die tijdens het plaatsen van de bestelling worden weergeven, zijn de actuele prijzen.

4.2 Mogelijks kunnen er fouten optreden of het is mogelijk dat goederen onjuist zijn geprijsd. In zulk een geval zijn we niet verplicht om de goederen (op basis van deze verkeerde prijs) te leveren. We kunnen beslissen ofwel uw bestelling te annuleren en de prijs terugbetalen ofwel doen we redelijke inspanningen om contact met u op te nemen en te vragen of u verder wilt gaan met de bestelling (op basis van de juiste prijs). Als we niet in staat zijn om contact met u te op te nemen of als u niet wilt verder gaan met de bestelling (op basis van de juiste prijs), zullen wij uw bestelling annuleren en de prijs die u reeds betaalde, terugbetalen. Wanneer de juiste prijs van de goederen minder is dan onze vermelde prijs, kunnen we (naar eigen goeddunken) verdergaan met uw bestelling en het lagere bedrag in rekening brengen bij verzending.

4.3 Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen inclusief btw (indien van toepassing), maar exclusief verzendkosten. Deze zullen afzonderlijk aan u worden medegedeeld voordat u uw bestelling plaatst en zullen aan u worden bevestigd via e-mail.

4.4 De klant met woonplaats of maatschappelijke zetel buiten de Europese Unie kan verplicht zijn om kosten te dragen van rechten, belastingen, tarieven of vergoedingen die volgens zijn lokale rechtsregels te wijten zijn aan de levering van de aankopen van Luna Cookware-producten.

5. Beschikbaarheid en levering

5.1 Informatie op deze website met betrekking tot beschikbaarheid is onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving. We kunnen de permanente of continue beschikbaarheid van alle producten op deze site niet garanderen.

5.2 Wij leveren in Duitsland, Nederland, België, Frankrijk en Oostenrijk. We zullen de door u bestelde goederen leveren op het adres dat u opgeeft als leveringsadres bij bestelling.

5.3 Levering zal gebeuren op basis van de informatie op de productpagina’s nadat uw bestelling is geaccepteerd.

5.4 We zullen redelijke inspanningen doen om de goederen op een vooraf bepaalde datum te leveren, of als er geen datum is vermeld, binnen 5 werkdagen na de dag waarop we uw bestelling accepteren. In geval van onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ongunstige weersomstandigheden, onvoorspelbare vertragingen als gevolg van files, wegwerkzaamheden, omleidingen of mechanische storingen, in ieder geval voor zover buiten ons redelijk bereik) is het mogelijk dat we niet in staat kunnen zijn om de goederen binnen deze termijnen te leveren. We zijn dan niet aansprakelijk voor enige vertraging of het uitblijven van de goederen indien de vertraging geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door dergelijke omstandigheden. In het geval dat een levering niet plaatsvindt, zullen wij samen met u een alternatieve leveringsdatum overeenkomen. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging in de levering veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van iemand om de levering in ontvangst te nemen. Het is uw verantwoordelijkheid om in zulk een geval contact op te nemen met het postkantoor of koeriersbedrijf.

5.5 Afhankelijk van de context waarin het wordt gebruikt, zijn werkdagen dagen van de week van maandag tot vrijdag behalve op feestdagen binnen het grondgebied waar de klant zijn woonplaats of maatschappelijke zetel heeft waar leveringen van Luna Cookware-producten worden gerealiseerd.

6. Betaling

Betaling van goederen dient te gebeuren in overeenstemming met de procedure die wordt beschreven op de informatiepagina “Verzending“.

7. Herroepingsrecht

7.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen.

7.2 De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

7.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons per e-mail (info@lunacookware.com) via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Via email wordt u ingelicht over de verdere procedure. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping:

7.4 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u de kosten van het product (inclusief de leveringskosten indien u de bestelling in haar geheel retourneert) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat we de goederen ontvangen hebben en de retour aanvaard hebben, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

7.5 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

7.6 De kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening. Enkel indien het geleverd goed niet overeenkomt met de oorspronkelijk bestelling, vallen de retourkosten ten laste van ons (zie 8. Garantie).

7.8 Om geretourneerde artikelen weer te kunnen verkopen is de verpakking van artikelen erg belangrijk. Artikelen dienen indien mogelijk, in de originele verpakking te worden teruggestuurd. Wanneer de originele verpakking niet meer bruikbaar is, vragen wij u het artikel zorgvuldig te verpakken in een verpakking die tenminste gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke verpakking. Schrijf in ieder geval geen tekst op de verpakking en plak geen stickers of plakband op de verpakking (met uitzondering van de retourbon die u via mail heeft ontvangen). Wij vragen u de retour te zenden artikelen in een doos te verpakken om beschadiging tijdens transport tegen te gaan. De retourzending dient altijd voldoende gefrankeerd te worden.

Let op: U draagt het risico voor de retourzending. Wij adviseren daarom om het pakket aangetekend te verzenden en het verzendbewijs te bewaren. Wanneer u het pakketje aangetekend verstuurd, kan u een eventuele vermissing claimen bij uw vervoerder. Pakketten die niet voldoende gefrankeerd zijn, worden door ons geweigerd.

Luna Cookware behoudt het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het aankoopbedrag te vergoeden. Dit kan zich voordoen wanneer het artikel gebruikt of beschadigd retour komt.

8. Garantie

8.1 Zonder beperking van uw herroepingsrecht onder artikel 7 kunt u het product retourneren aan ons, bv. als het geleverde product niet het bestelde product is, deze beschadigd of defect is of het om een verkeerd geleverde hoeveelheid gaat.

8.2 Indien de goederen worden geleverd met zichtbare (transport)schade, moet u deze schade “indien mogelijk” onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en moet u binnen 24 contact met ons opnemen. Als u een beschadigd product hebt ontvangen, horen wij dit graag zo snel mogelijk. Ook in dit geval is het belangrijk dat het product niet gebruikt wordt. Stuur in dit geval binnen 24u een foto van de schade inclusief toelichting naar info@lunacookware.com.

8.3 Zodra we het defect of een ander probleem hebben bevestigd, zullen wij zorgen:

8.4 We zullen u op de hoogte houden over de terugbetaling binnen een redelijke termijn. Meestal verwerken we het verzoek van terugbetaling zo snel mogelijk en ieder geval niet later dan binnen 14 dagen na de aanvaarding van de retour van de beschadigde of defecte producten.

8.5 De omvang van de Luna Cookware-garantie is als volgt:

9. Eigendom

Gekochte producten blijven onze eigendom totdat zij volledig zijn betaald. Zodra de goederen zijn geleverd aan u of een door u aangewezen derde, draagt u het risico en bent overeenkomstig aansprakelijk.

10. Aansprakelijkheid

Tenzij in het onderstaande uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de wettelijke regeling inzake de aansprakelijkheid voor gebreken. De bovenstaande beperkingen en verkorte termijnen gelden niet voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is veroorzaakt

11. Algemeen

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet geldig of niet toelaatbaar is, beperkt dat niet de werking van de andere bepalingen. We kunnen deze Algemene Voorwaarden na verloop van tijd wijzigen of anders bewerken zonder voorafgaande kennisgeving. Kijk regelmatig op onze website om te zien welke Algemene Voorwaarden op dit moment van toepassing zijn.

12. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is het Duits recht toepasbaar. Elke overeenkomst voor de aankoop van goederen op deze website en alle geschillen die in verband daarmee voortvloeien, worden eveneens beheerst door het Duits recht.

De Europese Commissie biedt een platform voor online-geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de beslechting van geschillen.

Disclaimer

De informatie van deze site is met zorg samengesteld en wordt regelmatig bijgehouden. Het is echter niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Wanneer je onjuistheden op onze site opmerkt of verschillen ziet tussen informatie van de site en schriftelijke informatie, neem dan a.u.b. contact met ons op.

Onze producten worden constant veranderd en/of verbeterd. Dit kan betekenen dat de te leveren artikelen kunnen afwijken van de voorbeelden die op de site staan afgebeeld.  Prijs-, materiaal-, modelwijzigingen en typefouten zijn voorbehouden.

Op onze site kunnen hyperlinks naar andere sites staan. Daaruit kan geen mening of stellingname met betrekking tot de inhoud van die sites worden afgeleid.

We accepteren geen verantwoordelijkheid voor mogelijk foute of incomplete informatie dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de informatie.

We zijn niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit onderbrekingen van de site, voor schade veroorzaakt door technische fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of producten.